הוראה אקדמית

קורס תכנון הערכה והפעלה של תוכניות קידום בריאות - קורס חובה במגמה לקידום בריאות בבית הספר לבריאות הציבור