עמיתי מחקר

ד"ר כרמית סטרן- מדיניות עישון

ד"ר מוטי חיימי- רפואת ילדים

ד"ר ריקי טסלר- קידום בריאות בבתי ספר

חן זרצקי- קידום בריאות בני נוער

אבי מגיד- סביבה ותאונות דרכים

לילך מלויל- קידום בריאות